Reset rank Liên Quân mùa 19, 20, 21, 22, 23: Khi nào, bảng reset

Thời điểm reset rank và cách reset rank hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của các game thủ Liên Quân Mobile. Dưới đây là tổng hợp thời gian và bảng reset rank liên quân qua các mùa từ mùa 19 đến mùa 23.

reset rank liên quân mùa 23
Reset rank liên quân mùa 23

Khi nào reset rank liên quân mùa 23?

Ngày cuối cùng khép lại mùa rank 23 là 28/09/2022. Điều này cũng đồng nghĩa với việc reset rank, cập nhật phiên bản mới mùa 24 sẽ bắt đầu từ ngày 29/09//2022.

Bảng reset rank liên quân mùa 23

Dưới đây là bảng reset rank Liên Quân mùa 23 để bạn có thể tham khảo.

Thứ hạng mùa 23 Thứ hạng bắt đầu mùa 24
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 2
Tinh Anh 1 Kim Cương 3
Tinh Anh 2 Kim Cương 3
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4
Tinh Anh 5 Bạch kim 5
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

Thời gian reset rank liên quân mùa 19?

Chế độ đấu xếp hạng trong Liên Quân mùa 18 kết thúc vào 06/7/2021. Do đó thời gian reset rank Liên quân mùa 19 sẽ diễn ra vào ngày 07/7/2021.

BẢNG RESET RANK MÙA 19

Hạng 18 Hạng 19 trước khởi động
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 3
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 21 ~ 30 sao Kim Cương 1
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 2
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 3
Tinh Anh 1 Kim Cương 4
Tinh Anh 2 Kim Cương 4
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4 Kim Cương 4
Tinh Anh 5 Bạch kim 1
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2 Bạch kim 2
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4 Bạch kim 3
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2 Bạch kim 4
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4 Bạch kim 5
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1 Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4 Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

Thời gian reset rank liên quân mùa 20?

Chế độ đấu xếp hạng trong Liên Quân mùa 19 kết thúc vào 30/09/2021. Do đó thời gian reset rank Liên quân mùa 20 sẽ diễn ra từ 4h00 – 9h00 ngày 1/10/2021.

BẢNG RESET RANK MÙA 20

Hạng 19 Hạng 20 trước khởi động
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 2
Tinh Anh 1 Kim Cương 3
Tinh Anh 2 Kim Cương 3
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4 Kim Cương 4
Tinh Anh 5 Bạch kim 5
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2 Bạch kim 1
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4 Bạch kim 2
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2 Bạch kim 4
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4 Bạch kim 5
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1 Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4 Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

Khi nào reset rank liên quân mùa 21?

Hết ngày 23/1/2022 thì liên quân Mobile mùa 20 sẽ khép lại, đồng nghĩa tương quan quy trình reset rank mùa 21 sẽ diễn ra từ 04h00 – 09h00 ngày 24/1/2022.

BẢNG RESET RANK MÙA 21

Hạng 20 Hạng 21 trước khởi động
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 2
Tinh Anh 1 Kim Cương 3
Tinh Anh 2 Kim Cương 3
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4 Kim Cương 4
Tinh Anh 5 Bạch kim 5
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2 Bạch kim 1
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4 Bạch kim 2
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2 Bạch kim 4
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4 Bạch kim 5
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1 Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4 Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

Thời gian reset rank liên quân mùa 22?

Quá trình reset rank mùa 22 bắt đầu từ ngày 20/04/2022.

BẢNG RESET RANK MÙA 22

Hạng 21 Hạng 22 trước khởi động
Cao thủ 51+ sao Tinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 sao Tinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 sao Tinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 sao Tinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 sao Kim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 sao Kim Cương 2
Tinh Anh 1 Kim Cương 3
Tinh Anh 2 Kim Cương 3
Tinh Anh 3 Kim Cương 4
Tinh Anh 4 Kim Cương 4
Tinh Anh 5 Bạch kim 5
Kim Cương 1 Bạch kim 1
Kim Cương 2 Bạch kim 1
Kim Cương 3 Bạch kim 2
Kim Cương 4 Bạch kim 2
Kim Cương 5 Bạch kim 3
Bạch kim 1 Bạch kim 4
Bạch kim 2 Bạch kim 4
Bạch kim 3 Bạch kim 5
Bạch kim 4 Bạch kim 5
Bạch kim 5 Vàng 1
Vàng 1 Vàng 1
Vàng 2 Vàng 3
Vàng 3 Vàng 4
Vàng 4 Vàng 4
Bạc 1 Bạc 1
Bạc 2 Bạc 2
Bạc 3 Bạc 3
Đồng 1 Đồng 1
Đồng 2 Đồng 2
Đồng 3 Đồng 3

Cách reset rank Liên Quân Mobile hiệu quả

Để có thể reset rank Liên Quân hiệu quả nhất các game thủ cần lưu ý:

  • Chọn đồng đội tốt: Có những lúc đối thủ cũng không nguy hiểm bằng đồng đội tự “đốt nhà”. Vậy nên cần chọn đồng đội ăn ý để nâng cao tỷ lệ thắng.
  • Tướng tủ: Sử dụng tướng tủ mà bạn đã chơi nhuần nhuyễn để có tỷ lệ thắng cao nhất.
  • Nâng cao kỹ năng: Tự rèn luyện để năng cao khả năng. Bạn không thể gánh team thì cũng không thể để đồng đội gánh bạn mãi được.
  • Tâm lý thoải mái: Tâm lý thoải mái để chơi thăng hoa thì tốt hơn là khi đang ức chế.