Game Mobile

Reset rank Liên Quân mùa 19, 20, 21, 22, 23: Khi nào, bảng reset

Reset rank Liên Quân mùa 19, 20, 21, 22, 23: Khi nào, bảng reset

Thời điểm reset rank và cách reset rank hiệu quả là mối quan tâm hàng đầu của các game thủ Liên Quân Mobile. Dưới đây là tổng hợp thời gian và bảng reset rank liên quân qua các mùa từ mùa 19 đến mùa 23. Khi nào reset rank liên quân mùa 23? Ngày cuối cùng khép lại mùa rank 23 là …